มังกรคาบแก้ว


NA
มังกรคาบแก้ว
Bag flower / Bleeding heart 
Clerodendrum thomsoniae Balf.f.
Clerodendrum
thomsoniae
Balf.f.
VERBENACEAE
เป็นไม้เถาเลื้อย ใช้ยอดเลื้อยได้ไกล 4-5 เมตร ลำต้นเกลี้ยง สีเขียวเข้มอมแดงเรื่อ
 เดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่ ขนาด 10 x 17 ซม. ปลายใบแหลม หรือเรียวแหลม โคนใบมนหรือเว้าเล็กน้อย 
ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว 2-2.5 ซม.
ดอก ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง เส้นผ่าศูนย์กลางดอก 1 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีขาว รูปหัวใจกลับ 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉก กลีบดอกสีแดงเข้ม โคนกลีบเชื่อมเป็นหลอดยาว 2 ซม ปลายแยกเป็น 5 กลีบ
มรกราคม
ธันวาคม
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด เขตร้อนแถบแอฟริกาตะวันตก

การกระจายพันธุ์

                การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ปลูกประดับซุ้มไม้เลื้อย

แสงแดดจัด

เพาะเมล็ด และปักชำ

[1] อฤชร พงษ์ไสว. 2541. ไม้เลื้อยประดับ. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ