พญาปล้องทอง


NA
พญาปล้องทอง
ผักมันไก่ / ผักลิ้นเขียด (เชียงใหม่) / พญาปล้องคำ (ลำปาง) / พญาปล้องดำ / พญายอ(กลาง) / แสลดพังพอนตัวเมีย (พิษณุโลก) 
Clinacanthus nutans (Burm f.) Lindau.
Clinacanthus
nutans
(Burm f.) Lindau.
ACANTHACEAE
เป็นไม้พุ่มกึ่งเลื้อย สูง 2-4 เมตร
เดี่ยวออกตรงข้าม รูปหอกขนาด 1-3x 4-12 ซม ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน
ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกสีส้มอมแดง โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนบนแยกเป็น 2 แฉก ส่วนล่างงอขึ้น แยกเป็น 2 แฉก มีแถบสีเหลืองพาดตามยาว เส้นผ่าศูนย์กลางดอก 2-2.5 ซม
รูปไข่ เมื่อแก่แตกออก
เมล็ด มี 4 เมล็ด
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา ในไทยพบได้ทั่วไปในป่าดิบแล้งทางภาคกลางและภาคเหนือ

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

แสงแดดจัดเต็มวัน ความชื้นสูง ดินร่วนระบายน้ำดี ควรหมั่นตัดแต่งทรงพุ่มเป็นประจำ

นิยมปักกิ่งชำมากกว่าการเพาะเมล็ด

[1] อฤชร พงษ์ไสว. 2541. ไม้เลื้อยประดับ. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ