เกล็ดกระโห้


NA
เกล็ดกระโห้
Clusia rosea Jacq.
Clusia
rosea
Jacq.
CLUSIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ