เอื้องกุหลาบกระบี่


NA
เอื้องกุหลาบกระบี่
กระบี่ธุช, เอื้องกุหลาบพวงชมพู(กทม.)
Aerides krabiensis Seidenf.
Aerides
krabiensis
Seidenf.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นเรียว สูง 12-20 ซม. ต้นค่อนข้างผอม
รูปแถบขนาดกว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 10-12 ซม.แผ่นใบค่อนข้างหนา พับเป็นรางตามยาว และเรียงซ้อนถี่
ออกเป็นช่อตามซอกใบ ยาว 12-15 ซม. จำนวน 10-20 ดอก บานเต็มที่ กว้าง 1.5 ซม. ทยอยบานไปสู่ปลายช่อ และเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีชมพูเข้มโคนกลีบสีขาว กลีบปากสีชมพูอมม่วง ส่วนโคนเป็นเดือยเรียว กลิ่นหอมอ่อนๆ บานทนหลายวัน
เมษายน
พฤษภาคม
ไม่
-
-
ไม่
1
นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบเขา และตามผาหินปูนทางภาคใต้ ปัจจุบันพบค่อนข้างน้อยมาก
ถิ่นกำเนิด
การกระจายพันธุ์ มาเลเซีย
การใช้งานด้านภูมิทัศน์
[1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
[2] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.

ภาพประกอบ