กลูเซีย (กลม)


NA
กลูเซีย (กลม)
Clusia sp.1
Clusia
sp.1
CLUSIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ