ครุฑทะเล


NA
ครุฑทะเล
องุ่นทะเล(กลาง) 
Seaside grape / Jamaican Kino / Platter leaf 
Coccoloba uvifera (L.) Jacq.
Coccoloba
uvifera
(L.) Jacq.
POLYGONACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง สูงไม่เกิน 10 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลม เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา เป็นปุ่มปมทั่วทั้งลำตัน
 เดี่ยว เรียงสลับตามกิ่ง ทรงกลม ขนาดประมาณไม่เกิน 20 เซนติเมตรปลายใบมน โคนใบเว้าหรือกลม แผ่นใบหนาแข็ง เส้นใบสีเหลืองหรือแดง
ดอกขนาดเล็ก สีขาว ออกดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดที่ปลายกิ่ง ช่อดอกยาวได้ถึง 20 ซม. 
เป็นพวงคล้ายองุ่น สีเขียว
มรกราคม
ธันวาคม
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด อเมริกาเขตร้อน

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

เจริญเติบโตได้ดีในที่ที่แห้งแล้ง เช่น บริเวณริมทะเล

เพาะเมล็ด และตอนกิ่ง

[1] วชิรพงศ์ หวลบุตตา. 2542. ไม้ต้นประดับ เล่ม 1-2. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ