สุพรรณิการ์


NA
สุพรรณิการ์
ฝ้ายคำ(กลาง,เหนือ) 
Yellow Cotton/ Yellow silk cotton  
Cochlospermum religiosum (L.) Alston
Cochlospermum
religiosum
(L.) Alston
COCHLOSPERMACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 7-15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดแผ่กว้าง ทรงพุ่มโปร่ง เปลือกเรียบสีเทาปนขาว
เดี่ยว เรียงเวียนสลับ ใบรูปนิ้วมือ มี 3-5 แฉก กว้าง 10-12 ซม. ยาว 20-22 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบเว้า รูปหัวใจ ผิวใบด้านบนและล่างมีขนสั้นนุ่ม ขอบใบหยักเป็นคลื่น แผ่นใบบาง เส้นใบออกจากโคนใบ 5 เส้น เส้นแขนงใบข้างละ 9-15 เส้น ก้านใบยาว 12-21 ซม.
สีเหลืองสด กลีบเลี้ยง 5-6 กลีบ กลีบดอก 5-6 กลีบ เกสรเพศผู้เป็นเส้นฝอยสีเหลืองจำนวนมากออกเป็นช่อแยกแขนงตามปลายกิ่ง ช่อยาว 10-15 ซม. ดอกบานเต็มที่กว้าง 6-10 ซม. มีกลิ่นหอมอ่อนๆ
แห้งแตก รูปไข่ กว้าง 4-5 ซม. ยาว 5-7 ซม. ผลสุกสีแดงอมเขียว เมื่อแห้งจะแตก 3-5 พู  เมล็ด รูปไต สีน้ำตาล เมล็ดมีปุยสีขาวหุ้ม
มรกราคม
กุมภาพันธ์
ไม่
มีนาคม
เมษายน
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด อินเดีย

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ทรงพุ่มโปร่ง เมื่อมีดอกจะสวยงามสะดุดตามาก ปลูกเพื่อเป็นจุดเด่นได้ แต่ไม่ให้ร่มเงา

[1] คณะผู้ดำเนินงานโครงการให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2553ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. [2] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [3] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553

ภาพประกอบ