โกสน


NA
โกสน
กรีกะสม, กรีสาเก, โกรต๋น(กลาง) 
Codiaeum variegatum Blume
Codiaeum
variegatum
Blume
EUPHORBIACEAE
เป็นไม้พุ่ม สูง 2-3 ม. เปลือกต้นสีน้ำตาล มีรอยแผลใบชัดเจน
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ใบมีรูปร่างหลยแบบ เช่น รูปไข่กลับแกมรูปใบหอก รูปขอบขนานจนถึงรูปยาวแคบ บิดเป็นเกลียว ใบกลมหรือเว้าลึก โคนใบมนหรือแหลม ปลายใบแหลมหรือมน ขอบใบเรียบเป็นคลื่น แผ่นใบมีหลยสี เช่น สีเขียว สีแดง สีเหลือง สีขาว สีส้ม สีชมพู สีม่วง หรือเป็นลาย ก้านใบยาว 3-5 ซม.   
แยกเพศอยู่ต้นเดียวกัน ออกเป็นช่อกระจะตามซอกใบหรือปลายยอด ช่อดอกเพศผู้มีดอกย่อย 30-60 ดอก กลีบเลี้ยงมี 3-6 กลีบ กลีบดอกมี 5-6 กลีบ เกสรเพศผู้มี 30 อัน ช่อดอกตัวเมียตั้งตรง มีดอกย่อย 10-20 ดอก ไม่มีกลีบดอก กลีบเลี้ยงแนบกับรังไข่ เกสรเพศเมียปลายแยกเป็น 3 แฉก  
รูปทรงค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม. ผลแก่แตกออกได้ 2 ซีก
เมล็ด สีน้ำตาล มี 2 เมล็ด
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ