ไก่ลาย


NA
ไก่ลาย
Codonanthe crassifolia (Focke) C.V. Morton
Codonanthe
crassifolia
(Focke) C.V. Morton
GESNERIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ