เอื้องเทียนใหญ่


NA
เอื้องเทียนใหญ่
Coelogyne assamica Linden & Rchb.f.
Coelogyne
assamica
Linden & Rchb.f.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัยหรือเกาะเจริญบนหิน ลำลูกกล้วยรูปรี
รูปรี กว้าง 4-5 ซม. ยาว 15-20 ซม.
 ดอกสีครีมแกมเขียวอ่อนถึงสีเหลืองส้ม กลีบเลี้ยงรูปหอกแกมขอบขนาน กลีบดอกรูปแถบแคบ กลีบปากสีขาวครีม ตรงกลางมีสัน บริเวณกลางกลีบเป็นสีน้ำตาล หูกลีบปากมีประสีน้ำตาลออกเป็นช่อ ยาว 10-15 ซม. ดอกย่อยขนาด 3.5 ซม.
พฤศจิกายน
มรกราคม
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา พบตามป่าดงดิบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.

ภาพประกอบ