เอื้องเทียน


NA
เอื้องเทียน
เอื้องลำเทียนปากคำ(กลาง) / เอื้องเทียนเขียว  
Coelogyne brachyptera Rchb.f.
Coelogyne
brachyptera
Rchb.f.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัยขึ้นเป็นกลุ่มตามต้นและกิ่งไม้ ลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอกเหลี่ยม ขนาด 10 – 12 ? 1.2 ซม. เรียงตัวชิดกัน สีเขียวใส ผิวมัน
รูปรี ขนาด 15 – 20 ? 2 -2.5 ซม. ใบค่อนข้างบาง ผิวมันเล็กน้อย
ดอกมีสีเขียวช่อดอกเกิดที่ปลายยอด ยาวไม่เกินความยาวของใบ ดอกในช่อโปร่ง จำนวน 3 – 6 ดอก ขนาด 3 – 3.5 ซม.
มีนาคม
เมษายน
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา ป่าดิบ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงใต้

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ พม่า มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ