กระถินเทศ


NA
กระถินเทศ
กระถิน(กลาง) / กระถินหอม, คำใต้, ดอกคำใต้, มอนคำ(เหนือ) / ถิน(ใต้) / บุหงาเซียม(มลายู ใต้) / บุหงาละสะมะนา(มลายู ปัตตานี)
Sponge tree / Cassie flower
Acacia farnesiana (L.) Willd.
Acacia
farnesiana
(L.) Willd.
MIMOSACEAE
เป็นไม้พุ่มกิ่งไม้ต้น สูง 1-4 ม. แตกกิ่งก้านต่ำ เปลือกต้นสีน้ำตาล แตกเป็นร่อง ลำต้นและกิ่งมีหนามแหลม
เป็นใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ออกเรียงสลับ ช่อใบย่อยมี 2-8 คู่ แต่ละช่อใบย่อยมีใบย่อย 8-20 คู่ ใบย่อยรูปขอบขนาน กว้าง 2-4 มม. ยาว 4-8 มม. โคนใบและปลายใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ สีเขียว มีหูใบเป็นหนามแข็งยาว 1-1.5 ซม.
ออกเป็นช่อกระจุกกลมตามซอกใบ ดอกสีเหลืองสดอัดกันแน่นอยู่บนฐานดอก กลีบเลี้ยงโคนติดกัน ปลายแยก 5 แฉก กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยก 5 แฉก เกสรเพศผู้สีเหลืองมีจำนวนมาก มีกลิ่นหอม
เป็นฝักกลมยาวโค้ง ยาว 9-10 ซม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม. ผิวเรียบ ฝักแก่ไม่แตก
เมล็ด สีน้ำตาล รูปรี มีจำนวน 3-15 เมล็ด เรียงเป็น 2 แถว
-
-
ไม่
-
-
ไม่
3
นิเวศวิทยา ป่าเบญจพรรณ และป่าโปร่งทั่วไป
ถิ่นกำเนิด ในประเทศเขตร้อนทวีปอเมริกา
การกระจายพันธุ์ ประเทศเขตร้อนในทวีปเอเชีย
การใช้งานด้านภูมิทัศน์
การเพาะเมล็ดและการชำกิ่ง
[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ