กุหลาบลอเรนเซีย


NA
กุหลาบลอเรนเซีย
Aerides lawrenceae Rchb.f.
Aerides
lawrenceae
Rchb.f.
ORCHIDACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ