เอื้องกางเขน


NA
เอื้องกางเขน
เอื้องเทียนหนูปากดำ /  เอื้องเทียนปากฝอย
Coelogyne fimbriata Lindl.
Coelogyne
fimbriata
Lindl.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย มีเหง้าทอดเลื้อย ลำลูกกล้วยรูปไข่แกมรูปรี ขนาด 2.5 – 3 ? 1.5 ซม. เรียงตัวบนเหง้าห่างกัน 3 – 5 ซม. ผิวเรียบและมัน
 รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 4-8 ซม. แผ่นใบแข็งและเหนียว
ดอกสีเหลืองอมเขียว กลีบเลี้ยงรูปหอก ปลายกลีบเรียวแหลม กลีบดอกเป็นเส้น ยาว 2 ซม. กลีบปากมีแต้มและลายสีน้ำตาลแดง ขอบข้างและปลายกลีบมีขนสั้นละเอียดตรงกลางกลีบมีสันสีน้ำตาล 2 สัน ออกเป็นช่อ เกิดที่ยอด ดอกในช่อน้อย มี 2-3 ดอก จะบานครั้งละ 1 ดอก ขนาดกว้าง 2.5-3 ซม.
ธันวาคม
มรกราคม
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา พบขึ้นตามป่าดิบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ อินเดีย จีน อินโดจีน และมาเลเซีย

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.
[2] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ