เอื้องหิน


NA
เอื้องหิน
เอื้องเทียนน้อย(เลย) 
Coelogyne lactea Rchb.f.
Coelogyne
lactea
Rchb.f.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปไข่ ค่อนข้างแข็ง สูง 3-5 ซม. มี 2 ใบ ที่ปลายลำ ผิวแห้ง มีสันและร่องตื้นตามยาวเรียงตัวชิดกันเป็นกลุ่ม
รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 2-3.5 ซม. ยาว 18-20 ซม. แผ่นใบเรียบ ค่อนข้างหนาและเหนียว โคนเรียวสอบเป็นก้านสั้นๆ
ออกเป็นช่อจากโคนกอ ยาว 15-20 ซม. จำนวน 8-10 ดอกต่อช่อ ดอกบานเต็มที่กว้าง 3-4 ซม.กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีครีมถึงสีเหลืองนวล กลีบปากสีขาวและมีแต้มสีเหลืองเข้ม
มรกราคม
มีนาคม
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบเขาที่ระดับความสูง 1,000-1,500 เมตร ป่าดิบแล้งและป่าสน ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ พม่า ลาว และเวียดนาม

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.
[2] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ