เอื้องฉุน


NA
เอื้องฉุน
เอื้องเทียนลำเขียว, เอื้องลำเทียนปากลาย(กลาง) 
Coelogyne lentiginosa Lindl.
Coelogyne
lentiginosa
Lindl.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอกแกมรี มีเหลี่ยมมน ขนาด 7 – 10 ? 2 ซม. เรียงตัวบนเหง้าห่างกันเล็กน้อย ผิวค่อนข้างมัน สีเขียวอ่อน
รูปรี กว้าง 3-3.5 ซม. ยาว 8-20 ซม. แผ่นใบสีเขียวเข้ม ค่อนข้างหนาและแข็ง โคนเรียวสอบเป็นก้าน
ช่อตรงหรือโค้งเล็กน้อย ดอกมี 2-5 ดอก ดอกขนาดประมาณ 3 ซม.กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลืองอมเขียว หูกลีบตั้งขึ้น ขอบกลีบสีน้ำตาล กลีบปากส่วนปลายแผ่ขนาดใหญ่ มีประและแต้มสีน้ำตาล และเหลือง
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา พบขึ้นตามป่าดิบแล้งทางภาคเหนือ ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ พม่าและเวียดนาม

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.
[2] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ