เอื้องเทียนใบบาง


NA
เอื้องเทียนใบบาง
Coelogyne schilleriana Rchb.f.
Coelogyne
schilleriana
Rchb.f.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปรีแกมรูปไข่ ขนาด 2 ? 1 – 1.5 ซม. เรียงตัวเป็นกลุ่ม สีเขียวอมน้ำตาล ผิวย่น
รูปรี กว้าง 1.5 ซม. ยาว 6-8 ซม. แผ่นใบบาง และทิ้งใบเมื่อหัวเจริญเต็มที่
ออกเดี่ยว เกิดที่ยอดใหม่ทางด้านข้างของโคนลำลูกกล้วยเก่า ก้านดอกเกือบตรง ยาว 4 – 5 ซม. ขนาดประมาณ 4 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเขียวอ่อนหรือสีเหลืองอ่อน กลีบปากสีขาวมีลายและแต้มสีน้ำตาลแกมเหลือง ส่วนปลายแผ่ออก แยกเป็น 2 แฉก
ธันวาคม
มีนาคม
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา พบตามป่าดงดิบทางภาคตะวันตกของประเทศ

ถิ่นกำเนิด พม่า

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1]องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.
[2] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ