เอื้องกุหลาบมาลัยแดง


NA
เอื้องกุหลาบมาลัยแดง
พวงมาลัย, เอื้องอัยเรศ(กทม.) / เอื้องนกน้อย(แม่ฮ่องสอน,ลำปาง) / เอื้องเป็ดน้ำ(เชียงใหม่) / เอื้องพวงมาลัย(เหนือ) / เอื้องหางจ้อน(แม่ฮ่องสอน)
Aerides multiflora Roxb.
Aerides
multiflora
Roxb.
ORCHIDACEAE
ต้นขึ้นตรงหรือเอนเล็กน้อย สูง 5 – 15 ซม.
อวบหนา พับตามยาวเป็นราง ขนาด 12 – 20 ? 1.8 – 2 ซม. เรียงซ้อนถี่ ผิวใบมันเล็กน้อย
ช่อดอกเป็นพวงห้อยลง ยาวใกล้เคียงกับความยาวของใบ ดอกในช่อแน่น ทยอยบานไปสู่ปลายช่อ และบานทนหลายวัน ขนาดดอก 2 – 2.5 ? 1.5 – 2 ซม. กลิ่นหอมแต่กลิ่นไม่ฟุ้งกระจาย ก้านดอกสั้นกว่าเอื้องกุหลาบชนิดอื่นๆ
เมษายน
พฤษภาคม
ไม่
-
-
ไม่
3
นิเวศวิทยา ขึ้นตามป่าดิบแล้งและป่าผลัดใบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถิ่นกำเนิด อินเดีย เนปาล สิกขิม ภูฏาน พม่า และอินโดจีน
การกระจายพันธุ์
การใช้งานด้านภูมิทัศน์
[1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ