เอื้องกุหลาบขาว


NA
เอื้องกุหลาบขาว
ม้าหมุย(สุราษฎร์ธานี) / เอื้องกุหลาบเดือยไก่, เอื้องพวงกุหลาบ (กทม.) / เอื้องเป็ดน้อย(เชียงใหม่) 
Aerides odorata Lour.
Aerides
odorata
Lour.
ORCHIDACEAE
ต้นขึ้นตั้งตรงหรือเอน หรือห้อยลง ยาว 20 – 70 ซม.
ขนาด 12 – 15 ? 2 ซม. แผ่นใบค่อนข้างหนาและเหนียว พับเป็นรางตามยาว เรียงตัวซ้อนถี่ ผิวใบแห้ง
ช่อดอกเอนในแนวระนาบหรือห้อยลงเล็กน้อย ยาวใกล้เคียงกับความยาวของใบ ดอกในช่อมีจำนวนมาก ขนาดดอก 2 – 2.5 ซม.กลีบค่อนข้างอวบ กลิ่นหอมฟุ้งกระจาย บานทนหลายวัน
เมษายน
พฤษภาคม
ไม่
-
-
ไม่
1
นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงใต้
ถิ่นกำเนิด
การกระจายพันธุ์ อินเดีย เนปาล ภูฏาน พม่า อินโดจีน และภูมิภาคมาเลเซีย
การใช้งานด้านภูมิทัศน์
[1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ