กุหลาบกระเป๋าปิดใต้


NA
กุหลาบกระเป๋าปิดใต้
Aerides odorata Lour. 1
Aerides
odorata
Lour.
1
ORCHIDACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ