ลานพรุ


NA
ลานพรุ
ลาน(กลาง,ใต้)
Corypha utan Lam.
Corypha
utan
Lam.
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ