เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด


NA
เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด
Aerides odorata Lour. var. micholitzii Rolfe
Aerides
odorata
Lour.
micholitzii
Rolfe
ORCHIDACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ