ผักกุ่ม


NA
ผักกุ่ม
Crateva adansonii DC. trifoliata (Roxb.) Jacobs
Crateva
adansonii
DC.
trifoliata
(Roxb.) Jacobs
CAPPARACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 6-10 เมตร ผลัดใบ ทรงพุ่มเป็นรูปเจดีย์ต่ำ เปลือกเรียบสีเทา มีรอยย่นขวางตามลำต้น กิ่งก้านมักคดงอ
ประกอบแบบนิ้วมือ เรียงสลับหรือเวียนสลับ มีใบย่อย 3 ใบ ใบรูปรีหรือรูปไข่กว้าง 4-6 ซม. ยาว 7.5-11 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบแหลมหรือสอบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนา เส้นแขนงใบข้างละ 4-5 เส้น ก้านใบยาว 7-9 ซม. ก้านใบย่อยยาว 4-10 มม.
สีขาวอมเขียวแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีชมพูอ่อน กลีบเลี้ยงรูปรี เมื่อแห้งเป็นสีส้มมี 4 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ ค่อนข้างกลมหรือรูปรี เกสรเพศผู้สีม่วง 15-22 อัน ยาวเด่น ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อดอกตั้ง ดอกบานเต็มที่กว้าง 2-3 ซม
แบบผลมีเนื้อหลายเมล็ด รูปกลม ขนาด 2-3.5 ซม. เปลือกแข็งสีน้ำตาล มีจุดแต้มสีน้ำตาลอมแดง เมื่อแก่เปลือกเรียบ ก้านผลหนา 2-4 มม. ยาว 5-13 ซม. 
เมล็ด รูปเกือบม้าหรือรูปไต สีน้ำตาล มีหลายเมล็ด
กุมภาพันธ์
มิถุนายน
ไม่
พฤษภาคม
สิงหาคม
ไม่
2

นิเวศวิทยา การกระจายพันธุ์ทั่วไปทุกภาค ขึ้นบนดินทราย ป่าผลัดใบ เขาหินปูนและป่าไผ่

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ อินเดีย จีนตอนใต้ ศรีลังกา พม่า ไต้หวัน มาเลเซีย และภูมิภาคอินโดจีน

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ปลูกให้ร่มเงาในบ้านได้เพราะดอกสวย ต้นมีขนาดไม่ใหญ่มาก

ค่อนข้างโตช้า เจริญเติบโตได้ดีในที่แห้งแล้ง

เพาะเมล็ด

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
วชิรพงศ์ หวลบุตตา. 2542. ไม้ต้นประดับ เล่ม 1-2. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
[2] วีณา เชิดบุญชาติ. 2543. ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร. 
[3] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ