กุหลาบกระเป๋าปิดกาญจน์


NA
กุหลาบกระเป๋าปิดกาญจน์
Aerides odorata Lour. 2
Aerides
odorata
Lour.
2
ORCHIDACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ