เอื้องกุหลาบไอยราวัณ


NA
เอื้องกุหลาบไอยราวัณ
เอื้องกุหลาบน่าน, เอื้องเอราวัณ, เอื้องไอยราวัณ(กทม.)
Aerides rorea Lodd. ex Lindl. & Paxton
Aerides
rorea
Lodd. ex Lindl. & Paxton
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นเรียว ขึ้นตั้งตรงหรือเอนเล็กน้อย สูง 30-60 ซม.ต้น
รูปขอบขนานแคบ กว้าง 3-5 ซม. ยาว 15-20 ซม.ใบค่อนข้างหนา พับเป็นรางตามยาว ผิวใบไม่มัน
ออกเป็นช่อตามซอกใบ ช่อดอกทอดเอนหรือห้อยลง ยาว 20-30 ซม. ดอกย่อยเรียงกันค่อนข้างแน่น ดอกสีขาว มีแต้มและประสีชมพูเข้ม โคนกลีบปากเป็นเดือนแคบ มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกบานทนหลายวัน ดอกบานเต็มที่กว้าง 2 ซม.
เมษายน
พฤษภาคม
ไม่
-
-
ไม่
1
นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบน้อยมากในป่าดิบแล้งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถิ่นกำเนิด
การกระจายพันธุ์ อินเดีย ภูฏาน ลาว เวียดนาม พม่า และจีน
การใช้งานด้านภูมิทัศน์
[1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.
[2] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ