ลิปสติก


NA
ลิปสติก
ทิ้งทองหู(นครศรีธรรมราช) / นมเมีย(เชียงใหม่,สุราษฎร์ธานี)
Aeschynanthus radicans Jack.
Aeschynanthus
radicans
Jack.
GESNERIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ