ชิงชัน


NA
ชิงชัน
กระซิบ(สุราษฎร์ธานี) / กำพี้ต้น, พะยูงหิน(เพชรบูรณ์) / เก็ด(เชียงใหม่) / เก็ดดำ(กาญจนบุรี,เหนือ) / เก็ดแดง(เชียงใหม่,ลำปาง) / ดู่ลาย(ลำปาง) / ดู่สะแดน(เหนือ) / ประดู่ชิงชัน(กลาง) / ประดู่สับ(สุราษฎร์ธานี) /พะยูงแกลบ(สระบุรี) / พะยูงแดง(พิษณุโลก) / ยูน(จันทบุรี) / อัญชัน(กลาง,เพชรบูรณ์)
Blackwood / Rosewood
Dalbergia oliveri Gamble
Dalbergia
oliveri
Gamble
PAPILIONACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ