ลำโพง


NA
ลำโพง
Datura alba Nees
Datura
alba
Nees
SOLANACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
3

ภาพประกอบ