นกยูงฝรั่ง


NA
นกยูงฝรั่ง
อินทรี(จันทบุรี)
Flambuoyant tree / Flame of the forest / Peacock flower
Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.
Delonix
regia
(Bojer ex Hook.) Raf.
CAESALPINIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ