กันภัยมหิดล


NA
กันภัยมหิดล
กันภัย(กลาง,สระบุรี)
Afgekia mahidoliae B.L. Burtt & Chermsir.
Afgekia
mahidoliae
B.L. Burtt & Chermsir.
PAPILIONACEAE
เป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งขนาดกลาง อายุหลายปี กิ่งอ่อนสีเขียว มีขนนุ่มทั่วไป
ประกอบแบบขนนก ปลายคี่ออกสลับ ใบย่อย รูปรีแกมขอบขนาน ขนาด 2.2-3.5 x 5-6.5 ซม. แผ่นใบบาง ใต้ใบมีขนหนาแน่นกว่าด้านบนใบ
ออกเป็นช่อกระจะตามซอกใบและปลายกิ่ง ช่อยาว 12-25 ซม. ดอกทยอยบานจากโคนช่อมาปลายช่อ 4-6 ดอก กลีบประดับสีม่วงอมเขียว รูปเรียวกลีบเลี้ยงสีม่วงอ่อน โคนกลีบเชื่อมติดกันปลายแยก 5 แฉก ดอกรูปดอกบัว มี 5 กลีบ กลีบกลางสีม่วง กลีบคู่ข้างสีม่วงเข้ม กลีบคู่ล่างสีเหลืองอ่อน โคนกลีบมีแถบสีเหลือง รูปสามเหลี่ยม มีขนปกคลุม
เป็นฝักรูปแถบ ขนาด 2-4 x 7-9 ซม. สีน้ำตาล มีขนปกคลุม เมื่อแก่แตกเป็นสองซีก  เมล็ด รูปกลม 2  เมล็ด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 ซม. สีดำเป็นมัน
สิงหาคม
พฤศจิกายน
ไม่
-
-
ไม่
2
นิเวศวิทยา พบตามป่าเต็งรัง ภูเขาหินปูนในภาคตะวันตก
ถิ่นกำเนิด เป็นไม้ประจำถิ่นของไทยเพียงแห่งเดียว
การกระจายพันธุ์
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ปลูกประดับซุ้มไม้เลื้อย
แสงแดดจัด
เพาะเมล็ด
[1] อฤชร พงษ์ไสว. 2541. ไม้เลื้อยประดับ. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ