กระถินเทพา


NA
กระถินเทพา
กระถินซาบาห์(กลาง)
Black Wattle / Hickory Wattle / Mangium
Acacia mangium Willd.
Acacia
mangium
Willd.
MIMOSACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ