อากาเว่ด่างขาว


NA
อากาเว่ด่างขาว
American aloe / Century plant
Agave americana L. White
Agave
americana
L.
White
AGAVACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
3

ภาพประกอบ