นางลม


NA
นางลม
Dendrobium peguanum Lindl.
Dendrobium
peguanum
Lindl.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปไข่หรือเกือบกลม สูง 1-1.5 ซม. ขึ้นเป็นกระจุกแน่นใบเกิดที่ยอด
มี 2 – 3 ใบ รูปขอบขนานแกมรี กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 3-5 ซม. แผ่นใบบางและทิ้งใบก่อนถึงฤดูดอก
ออกเป็นช่อบริเวณปลายยอด ยาว 2-5 ซม. ดอกในช่อค่อนข้างแน่น ขนาดบานเต็มที่ กว้าง 1 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว กลีบปากสีม่วงอมแดง ขอบกลีบบิดเป็นคลื่นชัดเจน มีกลิ่นหอมแรง หอมหวานคล้ายน้ำผึ้ง ดอกบานทนประมาณ 1 สัปดาห์ หรือนานกว่า
พฤศจิกายน
มรกราคม
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบแล้งทางภาคเหนือ

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ เนปาล สิกขิม อินเดีย และพม่า

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.
[2] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ