อากาเว่ใบเทา


NA
อากาเว่ใบเทา
Agave macroacantha Zucc.
Agave
macroacantha
Zucc.
AGAVACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ