มะตาด


NA
มะตาด
ส้มปรุ, ส้านกว้าง, ส้านท่า, ส้านใหญ่(สุราษฎร์ธานี) / ส้านป้าว (เชียงใหม่) / แส้น (ตรัง,สงขลา) 
Chulta
Dillenia indica L.
Dillenia
indica
L.
DILLENIACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10-15 เมตร ไม่ผลัดใบ แตกกิ่งก้านในระดับต่ำ จึงดูคล้ายไม้พุ่ม เรือนยอดทรงกลม หนาทึบ ลำต้นมักคดงอ เปลือกต้นหนา สีเทาหรือน้ำตาลแดง กิ่งอ่อนมีขน
เดี่ยว เรียงสลับ โคนก้านใบแผ่แบน ใบรูปไข่แกมรูปใบหอกหรือรูปไข่กลับ กว้าง 7-12 ซม. ยาว 15-30 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมนหรือสอบ ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย แผ่นใบบาง เส้นใบจำนวนมาก ใต้ใบมีขนประปราย
เดี่ยวขนาดใหญ่ที่ซอกใบ กลีบดอกบางและร่วงง่าย เส้นผ่าศูนย์กลางดอก 15-20 ซม. สีขาว กลีบเลี้ยง 5 กลีบ โค้งเป็นรูปโล่หรือรูปช้อน อวบน้ำ กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่กลับ เกสรเพศผู้จำนวนมาก
ทรงกลม ขนาด 10-15 ซม. สีเขียว เมื่อแก่เป็นสีเหลืองและมีกลีบเลี้ยงติดอยู่ มีรสเปรี้ยวจัดอมฝาดเล็กน้อย
กรกฎาคม
กันยายน
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา พบมากตามป่าดิบชื้นและป่าพรุ ใกล้ๆ ริมน้ำทางภาคใต้ของไทย

ถิ่นกำเนิด อินเดียถึงเกาะชา

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

เจริญเติบโตได้ดีในที่ลุ่มใกล้น้ำ

เพาะเมล็ด

[1] วชิรพงศ์ หวลบุตตา. 2542. ไม้ต้นประดับ เล่ม 1-2. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ