ลำไย


NA
ลำไย
ลำไยป่า (กลาง,อุตรดิตถ์)
Longan
Dimocarpus longan Lour.
Dimocarpus
longan
Lour.
SAPINDACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ