ลำไยพันธุ์สีชมพู


NA
ลำไยพันธุ์สีชมพู
Dimocarpus longan Lour. 'Sri Champuu'
Dimocarpus
longan
Lour.
'Sri Champuu'
SAPINDACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ