ตะบองเพชรหนวดยาว


NA
ตะบองเพชรหนวดยาว
Agave parviflora Torr.
Agave
parviflora
Torr.
AGAVACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ