มะพลับ


NA
มะพลับ
พลับ (กลาง)
Diospyros areolata King & Gamble
Diospyros
areolata
King & Gamble
EBENACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ