มะเกลือ


NA
มะเกลือ
ผีเผา(เหนือ) / มักเกลือ(ตราด) 
Ebony tree  
Diospyros mollis Griff.
Diospyros
mollis
Griff.
EBENACEAE
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-30 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นตรง เป็นพูพอน เรือนยอดเป็นพุ่มกลม เปลือกสีดำแตกเป็นสะเก็ดหรือเป็นร่องทั่วลำต้น กิ่งอ่อนห้อยลงและมีขนนุ่ม
เดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปไข่หรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 1.5-4 ซม. ยาว 3.2-11 ซม. ปลายใบสอบทู่หรือสอบเรียว โคนใบสอบทู่มนหรือกลม ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีเขียวอ่อน ใบอ่อนมีขนนุ่มทั้งสองด้าน ใบแห้งออกสีดำ เส้นแขนงใบข้างละ 10-15 เส้น ก้านใบยาว 0.5-1 ซม.
สีเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุก ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น ดอกเพศผู้ออกตามซอกใบ กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยปลายแยกเป็น 4 แฉก กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นรูปเหยือกน้ำปลายแยกเป็น 4 แฉก เกลี้ยงทั้งสองด้าน รังไข่เทียมกลมเกลี้ยง เกสรเพศผู้มี 14-24 อัน ดอกบานเต็มที่กว้าง 6-8 มม. ดอกเพศเมียออกเป็นดอกเดี่ยวเหมือนดอกเพศผู้แต่มีขนาดใหญ่กว่าดอกบานเต็มที่กว้าง 8-10 มม.
แบบผลผนังชั้นในแข็ง รูปกลมสีดำขนาน 2 ซม. เปลือกเปราะ จุกผล 4 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน กลีบพับกลับ มีขนนุ่มทางด้านนอก ก้านผลยาว 2-5 มม. มีกลีบรองกลีบดอกคงทนและขยายใหญ่ผลอ่อนมีเปลือกสีเขียว เมื่อสุกจะเปลี่ยนสีเป็นสีดำ
เมล็ด มี 6 เมล็ดต่อผล มีเนื้อนิ่มๆ สีเหลือง
มรกราคม
กุมภาพันธ์
ไม่
สิงหาคม
ธันวาคม
ไม่
2

นิเวศวิทยา ป่าเบญจพรรณแล้ง

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ทรงพุ่มใบห้อยลง ปลูกเพื่อลดความแข็งกระด้างของอาคารได้ดี

 

ดินทุกชนิด

เพาะเมล็ด

[1] คณะผู้ดำเนินงานโครงการให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2553ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
[2] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[3] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553

ภาพประกอบ