มะพลับเจ้าคุณ


NA
มะพลับเจ้าคุณ
หำฟาน(เชียงใหม่,สุโขทัย)
Diospyros winitii Fletcher
Diospyros
winitii
Fletcher
EBENACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ