ผักกูด


NA
ผักกูด
กูดกิน(กลาง,เหนือ) / หัสดำ(กทม.,เลย) 
Paco  
Diplazium esculentum (Retz.) Sw.
Diplazium
esculentum
(Retz.) Sw.
ATHYRIACEAE
พวกเฟิร์นชนิดหนึ่ง ลำต้นใต้ดินเป็นเหง้า ลำต้นเหนือดินตั้งตรง สูงประมาณ 80 – 100 ซม. มีเกล็ดสีน้ำตาลคลุมตามส่วนเหงา
ประกอบแบบขนนกสองชั้นแตกออกจากลำต้นแบบสลับ ใบประกอบย่อยแตกจากก้านใบใหญ่แบบขนนก มีไม่เท่ากัน ใบตอนล่างมีขนาดใหญ่และยาวกว่าในตอนบนซึ่งมีขนาดเล็กเรียวแหลม ใบย่อยตอนล่างๆยาวประมาณ 12 ซม. กว้างประมาณ 2 ซม. ขอบใบหยักก้านใบย่อยสั้นหรือเกือบไม่มี กลุ่มอับสปอร์แตกตามเส้นใบย่อย ใบอ่อนหงิกงอ ยอดอ่อนและปลายใบม้วนงอแบบก้นหอย มีขนละเอียด
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา ชอบขึ้นตามพื้นดินแฉะๆ หรือตามริมน้ำ ตามริมหนองน้ำชอบแสงแดด

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ การแพร่กระจายไปทั่วทุกภาคในประเทศไทย

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] วีณา เชิดบุญชาติ. 2543. ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร. 

ภาพประกอบ