ยางนา


NA
ยางนา
ชันนา(ชุมพร) / ยาง(กลาง,ตะวันออกเฉียงเหนือ) / ยางกุง(เลย) / ยางขาว(กลาง,ลำปาง) / ยางควาย(หนองคาย) / ยางตัง(ชุมพร,ใต้) / ยางนา, ยางแม่น้ำ(กลาง) / ยางเนิน(จันทบุรี)/  ยางหยวก(กลาง,หนองคาย)
Yang / Gurjan or Garjan / Keruing
Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don
Dipterocarpus
alatus
Roxb. ex G. Don
DIPTEROCARPACEAE
ไม้ต้นขนาดใหญ่สูงถึง 50 เมตร ผลัดใบแต่ผลิใบใหม่เร็ว เรือนยอดเป็นพุ่มกลมหนา ลำต้นเปลาตรง เปลือกหนาสีเทาอมขาว อาจแตกเป็นร่องตื้นตามยาวและขวางลำต้น โคนต้นมักเป็นพูพอน
เดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปไข่หรือรูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 6-15 ซม. ยาว 13-25 ซม. ปลายใบทู่หรือเรียวแหลม โคนใบมนหรือเว้าเข้า แผ่นใบค่อนข้างหนา เส้นแขนงใบข้างละ 14-17 เส้น เส้นใบโค้งคันสร ผิวใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขนเล็กน้อย ก้านใบยาว 4 ซม. หูใบสีเทาอมเหลือง มีขนนุ่ม
ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะ ยาวประมาณ 5 ซม. ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกบานเต็มที่กว้าง 2-3 ซม. ดอกสีชมพู กลีบเลี้ยงมีครีบตามยาว 5 ครีบ โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5 แฉก สั้น 3 ยาว 2 มีขนสีน้ำตาล กลีบดอกมี 5 กลีบ เกยซ้อนเวียนเป็นรูปกังหัน ขอบกลีบสีขาว เกสรเพศผู้มี 25-29 อัน รังไข่มี 3 ช่อง ดอกมีกลิ่นหอม
เปลือกแข็งเมล็ดเดียว รูปกลมรี ยาว 3-4 ซม. มีครีบตามยาว 5 ครีบ ปีกคู่ยาว 2 ปีก ไม่เกิน 16 ซม. สีแดงสด เส้นปีกตามยาว 3 เส้นชัดเจน ปีกสั้น 3 ปีก ผลแก่สีน้ำตาล
เมล็ด มี 1 เมล็ด
พฤศจิกายน
กุมภาพันธ์
ไม่
มีนาคม
พฤษภาคม
ไม่
2

นิเวศวิทยา ป่าดงดิบ และตามที่ต่ำชุ่มชื้นใกล้แม่น้ำลำธารทั่วไป

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ อินเดีย บังคลาเทศ หมู่เกาะอันดามัน กัมพูชา ลาว เวียดนามตอนใต้ คาบสมุทรมลายู ตอนเหนือ

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ไม้ต้นขนาดใหญ่ที่สง่างามมาก ควรปลูกในสวนสาธารณะ หรือปลูกริมทางหลวงที่มีพื้นที่ระหว่างถนนหรือริมถนน 4 เมตร

เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินแทบทุกชนิด เป็นไม้กลางแจ้ง

เพาะเมล็ด

[1] มูลนิธิสวนหลวง ร. ๙. 2547. ไม้นามตามถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ 1. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[3] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553

ภาพประกอบ