ยางแดง


NA
ยางแดง
ยางแคง(เพชรบูรณ์) / ยางใบเลื่อม(เชียงราย) / ยางหนู(เชียงราย,ลำปาง) / ยางหยวก(กลาง,หนองคาย)
Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn.
Dipterocarpus
turbinatus
C.F.Gaertn.
DIPTEROCARPACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ