อากาเว่


NA
อากาเว่
Agave americana L.
Agave
americana
L.
AGAVACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ