ผีเสื้อน้อย, ผีเสื้อน้อยปากม่วง


NA
ผีเสื้อน้อย, ผีเสื้อน้อยปากม่วง
Doritis parishii (Rchb.f.) T. Yukawa & K. Kita
Doritis
parishii
(Rchb.f.) T. Yukawa & K. Kita
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นสั้นมาก มีรากใหญ่เกาะแนบกับเปลือกไม้
รูปไข่กลับแกมรี กว้าง 4-5 ซม. ยาว 10-12 ซม. ค่อนข้างอวบน้ำและอ่อน สีเขียวเข้ม ผิวใบมัน
ออกเป็นช่ออยู่ในแนวระนาบหรือเอนลงเล็กน้อย ดอกในช่อโปร่ง มี 4-6 ดอก บานเต็มที่กว้าง1-2 ซม.กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว หูกลีบปากตั้งขึ้น มีสีเหลืองและลายจุดสีน้ำตาล กลีบปากส่วนปลายสีม่วงแดง
มีนาคม
พฤษภาคม
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบแล้งและผาหินทางภาคเหนือ และภาคตะวันตก

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ สิกขิม อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ และพม่า

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 2. Thai Native Orchids 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.
[2] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ