ชะอม


NA
ชะอม
ผักหละ(เหนือ) / ผักหา(แม่ฮ่องสอน) / อม(ใต้)
Acacia pennata ( L.) Willd. subsp. insuavis (Lace) I.C.Nielsen
Acacia
pennata
( L.) Willd.
insuavis
(Lace) I.C.Nielsen
MIMOSACEAE
เป็นไม้รอเลื้อย
แบบขนนกที่ประกอบด้วยใบย่อยเล็ก ๆ เป็นจำนวนมาก ในช่วงกลางวันใบจะแผ่กางออก แต่พอตกเย็นใบจะหุบ
ช่อดอกออกเป็นกระจุกกลมคล้ายกับดอกกระถิน ออกตามซอกใบ
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2
[1] วีณา เชิดบุญชาติ. 2543. ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ