อากาเว่ vilmoriniana


NA
อากาเว่ vilmoriniana
Agave vilmoriniana A.Berger
Agave
vilmoriniana
A.Berger
AGAVACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ