ดาวล้อมเดือน


NA
ดาวล้อมเดือน
Echinopsis sp.1
Echinopsis
sp.1
CACTACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ