มะกอกน้ำ


NA
มะกอกน้ำ
สมอพิพ่าย(ระยอง) / สารภีน้ำ(กลาง,เชียงใหม่) 
Elaeocarpus hygrophilus Kurz
Elaeocarpus
hygrophilus
Kurz
ELAEOCARPACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 3-13 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมโปร่ง เปลือกเรียบสีน้ำตาลอ่อนปนเขียว มีช่องระบายอากาศเป็นแนวตามยาวลำต้น
เดี่ยว เรียงเวียนสลับ ใบรูปไข่กลับหรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ กว้าง 2-5.5 ซม. ยาว 5-12 ซม. ปลายใบมน โคนใบสอบแคบ ขอบใบหยักตื้นห่าง ผิวใบด้านบนเกลี้ยงเป็นมันด้านล่างมักมีขนขนาดเล็กน้อย หูใบสีแดงร่วงง่าย เส้นแขนงใบข้างละ 5-6 เส้น ก้านใบสีแดงยาว 0.5-2 ซม.
สีขาวนวล ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะตามซอกใบ ช่อดอกยาว 2-11 ซม. ดอกบานเต็มที่กว้าง 1.2-1.5 ซม.กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปรีมีขนด้านนอกและใกล้โคนกลีบด้านใน กลีบดอก 5 กลีบ ปลายกลีบเป็นริ้วครึ่งหนึ่ง เป็นริ้วฝอยสีขาว เกสรเพศผู้ 15 – 25 อัน อับเรณูป้าน รังไข่มีขนคล้ายเส้นไหมปกคลุม
ผลแบบผลผนังชั้นในแข็ง มีเนื้อเมล็ดเดียวรูปไข่ขนาด 2-4 ซม. สีเขียวอ่อนเนื้อนุ่ม 
เมล็ด เป็นผลเมล็ดเดียวแข็ง ยาว 3 – 4 ซม. สีน้ำตาลรูปรี ปลายแหลม ผิวขรุขระ
เมษายน
พฤษภาคม
ไม่
ตุลาคม
ธันวาคม
ไม่
2

นิเวศวิทยา ชอบขึ้นอยู่ใกล้น้ำตามป่าที่ราบต่ำภาคกลาง

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ปลูกริมน้ำในสวน ดอกสวยและช่วยยึดตลิ่ง

[1] มูลนิธิสวนหลวง ร. ๙. 2547. ไม้นามตามถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ 1. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ